پایتخت های مرگ آفرین جهان

پایتخت های مرگ آفرین جهان

 

ترجمه و تلخیص: عبدالرحیم احمد پروانی

کاراکاس، ونیزویلا

نفوس3.2 میلیون

نرخ قتلدر هر صد هزار، یکصد و سی نفر (آمار رسمی)

کاراکاس پایتخت کشور چاوز (چاوز رهبر ونیزویلاست – مترجم)، در سال های آخر به خطرناکترین شهر در امریکای جنوبی مبدل گردیده که حتی بوگوتا را نیز پشت سر گذاشته است. بدتر اینکه، آمار جنایی شهر، شامل قتل های مرتبط با زندان و هلاکت کسانی که در برابر دستگیری مقاومت می کنند، نمی شود، به ویژه اینکه پولیس کاراکاس در بیرحمی علیه محصلین معترض شهرت دارد. بسیاری انگشت اتهام سوی رییس جمهور نشانه می روند که موفق به مهار جرایم روز افزون در کشور نگردیده است. واقعیت این است که از زمانی که چاوز قدرت را در سال 1998 به دست گرفته، میزان جنایات، 67 فیصد افزایش یافته است.

 کیپ تاون، افریقای جنوبی

نفوس: 3.2 میلیون

نرخ قتلدر هر صد هزار، شصت و دو نفر

به گفته پولیس افریقای جنوبی، بیشترین جنایات در این شهر در بین کسانی رخ می دهد که یکدیگر خود را می شناسند. بدترین رویداد زمانی در سال گذشته رخ داد که چهار مرد، روی زنی نفت ریختند و او را آتش زدند. افزایش 12.7 فیصدی جنایات سیاستمداران افریقای جنوبی را نگران ساخته است، به ویژه اینکه این کشور آمادگی میگیرد تا میزبان جام جهانی 2010 باشد. دولت پولیس های بیشتری استخدام کرده است تا برای مسابقات جهانی آماده باشد و امیدوار است که این کار برای مقابله با جنایات موثر افتد.

نیو اورلیان، امریکا

نفوس: 220.614 تا 312.000 (2007)، آمار تقریبی به علت جابجایی مردم در اثر سانحه کاترینا

نرخ قتلبین 67 (آمار پولیس نیو اورلیان) تا 95 (آمار اف بی آی) در هر صد هزار نفر

 فقر خرد کننده، سیستم نابسنده تعلیمی، افزایش خانه های مشترک، پیوند مستقیمی با میزان بالای جنایت در این شهر دارد. از زمانی که طوفان کاترینا در سال 2005 به وقوع پیوست، قاچاقبران به منظور در اختیار گرفتن گروپ های کوچک استفاده کنندگان با هم به نبرد پرداختند که سبب وقوع قتل های زیادی گردید. نسبت افزایش نفوس که به زمان قبل از طوفان کاترینا می رسد، تعیین نرخ دقیق قتل در این شهر خیلی دشوار است. این شهر به عنوان مرگ آفرین ترین شهر امریکا شناخته می شود.

ماسکو، روسیه

نفوس: 10.4 میلیون

نرخ قتل: 9.6 فیصدر در هر یکصد هزار نفر

اگر چه نرخ قتل در ماسکو، در برابر قتل هایی که در کاراکاس و کیپ تاون صورت می گیرد، ناچیز و غیر قابل مقایسه است، اما میزان جنایت در این شهر به مراتب از دیگر پایتخت های اروپایی مثل لندن، پاریس، روم و مادرید که نرخ قتل در آن ها در سال 2006 کمتر از دو فیصد در هر صد هزار نفر است، بیشتر است. با وجود آن که امسال میزان جنایت در ماسکو نسبت به سال گذشته پانزده فیصد کاهش یافته است، اما اخبار حاکی از افزایش جنایات به اساس مسایل نژادی در این شهر است. به طور نمونه نجار تاجیکی توسط گروپی از جوانان در روز والنتاین تا سرحد مرگ مورد لت و کوب قرار گرفت و این رویداد نشان می دهد که این کاهش شاید موقتی باشد. در این سال تا کنون شصت قتل به اساس نژادگرایی در ماسکو رخ داده است. چندین قتل توسط گروپی از نشنلیست های سرطاس مثل “اسپیس” که با بمبگذاری در شمال ماسکو در مارکیتی که افرادی از ملیت های مختلف در آن مشهور کار بودند، باعث کشته شدن یازده نفر گردیدند، صورت می گیرد. دولت روسیه بالاخره موفق شد تا با کمک به گروپ های مهاجرین، میزان جنایات خیابانی را کاهش دهد. با وجود آن، حملات رو به افزایش افراطیون در این شهر مایه نگرانی است. در پهلوی مهاجرین، خبرنگاران و دیگر افراد سرشناس ماسکو، دلایلی دارند تا از امنیت خود در روسیه نگرانی داشته باشند. به گزارش رسمی پولیس در طول سال 2005، 62 قتل سازمان یافته قراردادی در ماسکو صورت گرفته است.

پورت مورسبی، گینیای جدید

نرخ قتل54 نفر در هر صد هزار نفر (آمار 2004)

مرکز جزیره پاپوا گینیای جدید، نامی در این فهرست باشد که شگفتی انگیز باشد، اما میزان بالای جنایت با فساد زیاد اداری در ادارات پولیس و فعالیت باندهای قاچاق سبب شد تا این شهر لقب “بدترین شهر” را در آمارگیری سال 2004 به دست آورد. با نگاهی به باندهای جنایتکار خیابانی به نام “رذیل ها” و نرخ بالای بیکاری که در حدود هشتاد فیصد می باشد، به خوبی می توان به علت اینکه این شهر، 130 شهر دیگر را در میزان جنایت پشت سر گذاشته است، پی برد. پولیس پورت مورسبی به نظر نمی رسد که در کاهش جنایات کمکی صورت دهد. در نوامبر گذشته پنج افسر پولیس به جرم قتل و تجاوز مورد محکمه قرار گرفتند. خشونت های روزافزون بین مهاجرین چینایی و بومی های پاپوا گینیای جدید، دلیل دیگری برای نگرانی است. گزارش هایی از فعالیت های سازمان یافته جنایتکاران سندیکایی چینایی نیز در این شهر به نشر رسیده است.

منبع: سیاست خارجی، چاپ انگلستان

  نوشته شده در  Fri 3 Oct 2008