بهای جنگ را کودکان می پردازند

بهای جنگ را کودکان می پردازند

عبدالرحیم احمد پروانی

بین سال های 2000 تا 2010 در سی و پنج  کشور جهان آتش جنگ و منازعات مسلحانه شعله ور بود.  تاثیر این جنگ ها و کشمکش های مسلحانه بالای کودکان چه بوده است. به این ارقام که توسط مجله “perspective” به نشر رسیده و من ترجمه کرده ام توجه کنید:

–        از 2000 تا 2010، دو میلیون کودک در اثر برخورد های مسلحانه کشته شده اند.

–        شش میلیون کودک شدیداً زخمی شده اند.

–        یک میلیون کودک یتیم گردیده اند.

–        250000 کودک به استخدام نیروهای نظامی و دسته جات مسلح در آمده اند.

–        28 میلیون کودک از درس محروم مانده اند.

–        79% کودکان در کشورهای فقیر جنگ زده بیسواد اند. در حالی رقم کل کودکان بیسواد را در کشورهای فقیر 93 درصد تشکیل می دهد.

–        در کشورهای فقیر جنگ زده احتمال مرگ کودکان 50% بیشتر از کشورهای فقیری است که درگیر جنگ نیستند.

–        بیش از بیست میلیون کودک از خانه های خود بیجا شده اند.

–        یک میلیون کودک قربانی قاچاقبران انسان گشته اند.afghan_young_boy_refugee

حقایق وحشتناکی در باره کشور های جنگ زده

سومالیا:

–        203 میلیون انسان از خانه های خود بیجا شده اند.

–        2000 کودک به سبربازی استخدام گردیده اند.

–        18% کودکان در معرض نابودی قرار گرفته اند.

–        میانگین عمر: 50 سال.

افغانستان:

–        33.5 میلیون انسان از خانه های خود بیجا شده اند.

–        346 کودک در سال 2010 در اثر درگیری مسلحانه مستقیماً کشته شده اند.

–        70% کودکان بیسواد اند.

–        20% نرخ مرگ و میر در بین کودکان است.

–        میانگین عمر: 44 سال.

جمهوری دموکراتیک کانگو:

–        2.2 میلیون انسان از خانه های خود بیجا شده اند.

–        33% کودکان بیسواد اند.

–        20% نرخ مرگ و میر در بین کودکان است.

–        میانگین عمر: 48 سال.