Monthly Archives: مهر 1392

اشعاری از سید همایون شاه عالمی

شوق پرّش

تا پیام عــــــــید آمد هر غمـــــــی را کم کند

حاجی پیغــــــامی برد تا هر دلی بی غم کند

میشگافد آن صفا و مروه را با پای ِ خـویش

این چنین اسماعیل ِ ما چشمه یی زمزم کــند

بگذرد از حبّ ِ فرزندش براهــــــــیم با خدا

عهد ایمان ِ خودش را یکسره محــــــکم کند

پیش ِ پای ِ یار قربان کرده آن گـــوشه جگر

او نه کاری کرده با سهـــراب گر رستم کند

برنده و بازنده در سومین انتخابات ریاست جمهوری

 محمداکرام اندیشمند

اگر زمینه های پیروزی و عوامل شکست نامزدان در سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، راز این پیروزی در چه نکاتی نهفته خواهد بود و رمز  این شکست  را در کدام مؤلفه ها میتوان جستجو کرد؟

برنامه:

اولین نکته ی که مسیر پیروزی و شکست را برای رقیبان در کارزار انتخابات رقم خواهد زد، برنامه است. انتخاباتِ بهار آینده به عنوان سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با دو انتخابات مشابه پیشین تفاوت های مشخص دارد.

پروژۀ مجانی آب آشامیدنی شهر بلخ در معرض تخریب وزارت مالیه

محمداکرام اندیشمند

آب نوشیدنی سالم:

آب پاک برای نوشیدن، پخت و پز و شستشوی از نیازهای مبرم در جهت استمرار حیات انسان است. اما افغانستان یکی از معدود کشور های دنیا است که اکثریت مردم آن(در حدود 16،8ملیون نفر)دسترسی به آب آشامیدنی پاک ندارند. قربانی اصلی آب ناپاک آشامیدنی در افغانستان اطفال است که سالانه هزاران طفل در اثر استفاده از آب ناپاک و غیرصحی جان خود را از دست میدهند.  دولت افغانستان نه تنها توانایی تأمین آب سالم را برای شهروندان خود در شهر ها و روستاها ندارد، حتی ممکن است برنامه ی دراز مدت و افغانستان شمول در این جهت بصورت تیوریک و در قالب یک نقشه راه هم در خانه ی میز دولت مداران وجود نداشته باشد.

آخرین تحولات در بازی های انتخاباتی میان ار گ و اپوزیسیون

                                                                          محمداکرام اندیشمند

    ارگ:

هنوز تشتت و تردد بر سر نامزد ادامه دارد. هر چند زلمی رسول در میان افراد مورد نظر ارگ و رئیس جمهور کرزی گزینه ی جدی و قابل توجه است. اشرف غنی احمدزی، عبدرب الرسول سیاف و قیوم کرزی سه چهره دیگر در این میان اند. زلمی خلیل زاد و علی احمد جلالی که در ایجا د نامزد مستقل و جلب حمایت افراد و گروه های مختلف سیاسی و قومی ناتوان باقی مانده اند، در تلاش اند تا تیم خود به شمول اشرف غنی را با تیم ارگ همآهنگ سازند و یک کاندید معرفی کنند. استادسیاف با گذشت هر روز در میان نامزدان مورد نظر ارگ و این تیم اهمیت خود را به عنوان نامزد مورد حمایت آنها از دست میدهد و نادیده گرفته می شود.

خلیل امیر و آثارش در یک نگاه کوتاه

عبدالرحیم احمد پروانی

به دو دلیل در پی آن نیستم که آثار خلیل امیر را به نقد بگیرم. نخست اینکه نقد آثار او کار سهلی نیست ، دستکم برای من که نقاش نیستم و دوم اینکه هر اثر خلیل امیر دنیایی از سخن در خود نهفته دارد و بیننده به قدر فهم و درک خود می تواند برداشت های متفاوتی از آثار این هنرمند داشته باشد. پس این کار را می گذارم به اهل فن و خواننده گان با ذوق و چیز فهم و اما در این نوشته فقط می خواهم خلیل امیر را که هنرمندیست کم حرف، متواضع و بی مدعا به معرفی بگیرم و نمونه های از آثار را در معرض دید شما قرار بدهم.

خلیل امیر نقاش هنرمند www.arghawan.org

خلیل امیر نقاش هنرمند
www.arghawan.org

خلیل امیر مرادخانی کابل به دنیا آمد و دوره ابتدایی و متوسطه را در مکاتبل مختلف شهر کابل به پایه اکمال رسانید. پس از اتمام صنف دوازده در  وزارت پلان به کار مشغول شد. بعد به عسکری رفت و متعاقب آن برای تحصیلات عالی به ماسکو رفت. پس از اکمال تحصیل به کشور برگشت ودر وزارت کار و تامینات اجتماعی شامل کار شد. در سال 92 به کابل آمد و اینک در شهر هامبورگ جرمنی زنده گی می کند.

صلح و شهیدِ صلح

   نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

استاد برهان الدین ربانی نخستین رئیس شورای عالی صلح بود که جانش را برای صلح از دست داد. او در 29سنبله1390(بیستم سپتمبر 2011)توسط یک تروریست طالب بنام پیام آور صلح به شهادت رسید. معهذا او بدون تردید شهید صلح است؛ شهیدی که در آیینه ی شهادت وی  در راه صلح دو تصویر  نمایش یافت:

یک؛ تصویر ایمان و صداقت

دو؛ تصویر خدعه و خیانت.

استاد ربانی به عنوان مرد مؤمن و متدین که صلح از ایمان و باورهای دینی اش ملهم بود و احساسی جز صداقت در برابر این الهام و ایمان نداشت، صدای صلح را بلند کرد و فراخوان صلح سرداد. این تصویر در آیینه ی شهادت استاد ربانی بسیار روشن و شفاف قابل مشاهده است. صداقت او به صلح و اراده اش در جهت صلح چنان پاک و بی ریا و خالی از خدعه و تزویر بود که دست صادقانه و ملکوتی صلح را به دست سیاه شیطانی خیانت و دروغ گذاشت.

خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت

خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت

نویسنده: عبدالرحیم احمد پروانی

فهرست پنج هزار انسان بیگناهی که در کشتارگاه های مخوف حزب دموکراتیک خلق بین سال های 1357 – 1358 بیرحمانه و سنگدلانانه به  شهادت رسیدند، توسط دادستانی عالی کشور شاهی هالند به نشر رسید. این فهرست که مهمترین سند در نوع خود در زمینه جنایات بشری در افغانستان از سال 1978 به اینسو می باشد، به خوبی نشاندهنده آن است که سازمان اگسا، مهمترین نهادی که خود را حافظ منافع حزب دموکراتیک خلق و رژیم به اصطلاح خلقی می دانست چگونه با زیر پا نهادن همه موازین انسانی، ملی و اخلاقی هموطنان ما را به نام های مختلف قصابی و سر به نیست می کرد. اسدالله سروری رییس این سازمان خونخوار هنوز در قید حیات است و در کابل به سر می برد. با آنکه چند سال قبل دادگاهی در کابل دایر شد تا این قصاب بیرحم را محاکمه کند، اما دست هایی به کار افتاد و اسدالله سروری به سزای اعمالش نرسید. این هم آشکار است که این فهرست فقط نمونه ای از جنایات و کشتار این قصابان است. مردم ما شاهدند که پس از قتل تره کی فهرستی در وزارت داخله در کابل و نیز در ولایات به نشر رسید که حاوی نام هزاران نفر از کسانی بود که توسط اگسا به شهادت رسیده بودند.

عمیقتر حفر کن

گرفته شده از هفته نامه ایکونومیست[i]

برگردان به فارسی مسعود اندیشمند

 

وقتی هفته نامه ی ایکونومیست را مرور میکردم چشمم به مقاله ای در رابطه با
تونل سالنگ خورد. به یاد یک مقاله ای طنز گونه ای زیر عنوان "حکومت رئیس جمهور کرزی و شاهراه سالنگ" افتادم.  در ختم این مقاله آن مقاله را درینجا اضافه نموده ام.

خرابی یک تونل اشاره به مشکلات گسترده تر در افغانستان دارد

تونل سالنگ حفر شده از درون کوه های هندو کش در ارتفاع ٣٤٠٠ متر یک کار مهندسی شگفت انگیزی است که کابل را با آسیای مرکزی وصل میکند. ولی بااین حال این راهِ حیاتی که توسط اتحاد جماهیر شوروی در سالهای ١٩٦٠ ساخته شده بود، پس از نزدیک به ٥٠ سال غفلت، جنگ و استفاده ی آن توسط ده ها هزار کامیون که بسیاری آنها با تجهیزات ناتو بارگیری میشوند که به پایگاه هایشان به آسیای مرکزی در رفت و آمد اند، نیاز مبرم به تعمیر دارد.

بازیگران انتخابات وبازی های انتخاباتی

   محمداکرام اندیشمند

فعالیت و رقابت بر سر سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در بهارسال آینده 1393خورشیدی(2014عیسوی)برگزار میشود، با شکل گیری”اتحاد انتخاباتی افغانستان”در هفته گذشته آغاز یافت. این اتحاد متشکل از پانزده حزب و گروه های سیاسی روز هفتم سنبله سال روان1392(29آگست2014)اعلان موجودیت کرد. اعلان موجودیتی که پس از چانه زنی ها و گفتگو های بسیاری در پشت پرده وارد بازی سیاسی در کارزار انتخابات آینده شد. پس از آن، جلسه دیگری بریاست زلمی خلیل زاد امریکایی افغان تبار و سفیر پیشین واشنگتن در کابل و بغداد نیز از شکل گیری ائتلاف جدید بر سر انتخابات و به قول خود تیم انتخاباتی سخن گفت.