Monthly Archives: آبان 1392

نقش توافقنامه امنیتی با امریکا در جنگ و صلح افغانستان

   

محمداکرام اندیشمند                                                                                        چهارم عقرب1392برابربه26اکتوبر2013

امضای توافقنامه امنیتی میان دولت افغانستان و دولت ایالات متحده امریکا که از سوی رئیس جمهور کرزی به مشورت لویه جرگه محول گردیده است با نظریات متفاوت در جنگ و صلح مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. برخی این موافقت نامه را عامل جنگ تلقی می کنند و برخی ممد صلح. شماری، آن را سند استیلای استعماری امریکا بر افغانستان می پندارند که استقلال و حاکمیت ملی در گرو آن قرار می گیرد.

نهضت اسلامی افغانستان، دولت مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی از چاپ برآمد

کتاب”نهضت اسلامی افغانستان، دولت مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی”بحثی در مورد جریان اسلام گرایی افغانستان در اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم عیسوی است. در این کتاب روند شکل گیری نهضت اسلامی که در رسانه ها و تحلیل نویسندگان مختلف با نام اسلام گرایی، اسلام سیاسی و بنیاد گرایی اسلامی نیز معرفی می شود مورد بحث قرار می گیرد. این روند شامل سالهای زایش جریان اسلام گرایی در نیمه دوم سده بیستم و تقابل خونین این جریان با جنبش چپ مارکسیستی و سپس صعود و سقوط آن در میدان قدرت سیاسی می شود.

آینده ثبات در قمار لویه جرگه فرمایشی رئیس جمهورکرزی

     21 اکتوبر2013 برابر به 29 میزان 1392           

محمداکرام اندیشمند

مذاکرات رئیس جمهور کرزی با جان کری وزیرخارجه ایالات متحده امریکا در هفته گذشته(19میزان1392- 11اکتبر2013)بر سر پیمان امنیتی مذاکرات نفس گیر و دشوار بود. احتراز رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن توأم با ابراز نظر های متعدد و متعارض پای وزیر خارجه امریکا را به کابل کشاند. چون بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از رئیس جمهورکرزی خواسته بود تا پایان ماه اکتوبر2013 سرنوشت توافق نامه که خروج و حضور نظامیان امریکایی در افغانستان بستگی به آن دارد مشخص شود. وزیرخارجه امریکا با این ماموریت به کابل آمد تا در گفتگوی رودرو با کرزی تکلیف این توافقنامه را روشن کند.

ابزار های سرد شکار در شمالی

عصر دولتشاهی

 یادداشت: درین نوشته تلاش کرده ام یکی از مهارتهای نوشتن- نوشتن متون تشریحی (descriptive writing) را به کار ببرم. متون تشریحی در نوشته های علمی و به ویژه آنچه علوم تجربی گفته شده است، کار برد بیشتر دارد. اما همچو متنهایی جایگاه خاص خود را در داستان نویسی نیز داشته است. در گذشته نیز یکی دو تلاش درین زمینه کرده ام. چرا که فکر می کنم جایگاه همچو نوشته هایی در ادبیات و نوشته های هم میهنان ما خالیست. امید است دوستان دیگر نیز که قلمی بهتر و رساتر دارند، درین عرصه کارهایی را رویدست بگیرند.

جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان پسا طالبان

رامش نوری

Ramish.noori786@gmail.com

مقدمه

امروزه جهانی شدن به عنوان یکی از فراگرد های مهم حیات اجتماعی و سیاسی تاریخ جوامع انسانی مطرح است و به دلیل تاثیر گذاری فزاینده ای که در عرصه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی در مقیاس های خورد، میانی و کلان دارد تبدیل به یکی از موضوعات اساسی علوم اجتماعی و در حین حال سیاسی شده است. این موضوع در ارتباط با مباحثی چون تغییرات اجتماعی، سیاسی و توسعه اهمیت و مرتبت ویژه ای را کسب نموده است به گونه ای که کمتر نوشته ای را می توان در مباحث مربوط به توسعه یافت که مباحث مربوط به جهانی شدن را در اشکال متنوع آن، از حیث صوری و محتوایی، مورد توجه قرار نداده باشد.

طواف کعبۀ دل

طواف کعبۀ دلOLYMPUS DIGITAL CAMERA

سید همایون شاه عالمی
طواف ِ کعبۀ دل کن اگـــر داری ز فرصـت ها
به کـوی عشق منزل کن که یابی اوج ِ عزت ها
مــــــراد از گــشتنِ کعــبه نمایی همــــدلی باشد
سکونت در دلِ مـــــــردم بیارد مــوج ِ دولت ها
ز بهر خـانه یی خـــــــالی تماشایی مشو ای دل
مقـــــام ِ دل گـــرفتن هـــــا بوَد انبارِ  ثروت ها
ز حق ِ خون ِ ملّـت گر روان گـشتی بدان کعـبه
به ظاهر حاجی گــویندت ولی مانی به ذلّـت هـا

اعلامیه شماری از فرهنگیان جمعیت اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

چه کسانی جوابگوی نا بسامانیهای کنونی جمعیت اسلامی افغانستان هستند؟

جمعیت اسلامی میراث نهضت اسلامی، پاسدار آرمان شهدا، علم بردار جهاد و مقاومت و خانۀ مشترک فرزندان مؤمن و فدا کار افغانستان است.

جمعیت در دوره های رستاخیز عظیم جهاد ملت، حماسۀ مقاومت و انتقال قدرت همواره حامل کوله بار سنگین مسؤولیت و فدا کاری بوده، قربانیهای بیدریغی را در روند پاسداری از حریم اسلام و رساندن امانت دعوت و مبارزه به نسلهای بعدی متحمل گردید که شهادت هزاران فرزند مؤمن و قهرمان کشور و رهبر جمعیت بعنوان سالار شهدای وطن گواه این مطلب است.

طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان

انجنیر فضل احمد افغان                                                                                              کانادا : ۳ آکتوبر۲۰۱۳م

 بسم الله الرحمن الرحیم

هم میهنان عزیز، آگاه و دانشمند! من نمیخواهم در این فرصت کم به جزیات سابقه سی و سه سال اخیر بپردازم. صرف میخواهم به عرض شما برسانم که با کودتای خونین ۲۷ اپریل ۱۹۷۸م بدبختی های جامعه ما آغاز و با افروخته شدن آتش جنگ دامان مادر وطنما به خون فرزندان معصوم گلگون کفن و بیگناه اش سرخ،آشیانه و کاشانه شان بخاک هموار و شعله های آتش خانمانسوز جنگ بلند و بلندتر شده.و الی امروز که بیش از سه دهه از آن میگذرد دوام دارد و هر روز از روز قبل سرنوشت کشورعزیزما در بدبختی های بیشتر گره خورده و ملت مظلوم افغان درآینده تاریک و نامعلوم قدم برمیدارند.