Daily Archives: آذر 18, 1395

گنبد دل

محمد وسیم شیرزاد

گنبد دل
محمد وسیم شیرزاد دانشجوی سال دوم حقوق در دانشگاه خورشید است. شیرزاد از نوجوانی به شعر و ادبیات علاقه داشت و خود نیز شعر می‌سراید. تازه ترین غزل او را به عنوان نمونه‌یی از اشعارش برگزیده ام.

گنبد دل

محمد وسیم شیرزاد

وقتی به یاد چشم تو دل تنگ می‌شود
بغضی درون سینه‌ی من سنگ می‌شود

این خنده‌ های تُست همان یادگار من
که بر دلِ یتیم من آهنگ می‌شود

شعری ز چشم خیس تو سرچشمه می گرفت
درد آور است، شعر که بی رنگ می‌شود؟

شاید دلت ز غم بشود بی خیال من
اما بدان که در دل تو جنگ می‌شود

این درد ها ز گنبد دل شکل می گرفت
دردی درون کودک تو ونگ می‌شود

حالا که فرصت است به یکبارگی بتاب
هرچند روی مرقد من سنگ می‌شود