Tag Archives: محمد اکرام اندیشمند، دولت افغانستان و طالبان

اندوه ناتمام رئیس جمهور کرزی برای ملا برادر

  محمداکرام اندیشمند

رئیس جمهور کرزی همچنان غم ناتمام ملابرادر زندانی را در سینه دارد. او از هر فرصتی در بیرون کشیدن آه استخوانسوز و جان گداز این غمنامه ی بی پایان استفاده می کند. در هر محفلی از غم ملا برادر می نالد و در جهت رهایی وی از زندان پاکستان هر دروازه ای را، از اسلام آباد تا لندن، دق الباب می کند و التماس گونه  می خواهد تا ملا برادر آخند از بند پاکستانیها آزادی یابد. تمام افغانستان برای رئیس جمهور ما، غم نامه ی ناتمام ملابرادر زندانی شده است. در حالی که او دست التماس را بسوی نواز شریف صدراعظم پاکستان در مذاکرات اخیر لندن (7عقرب1392/29 اکتوبر2013) دراز کرد تا کم از کم زمینه را برای دیدار قاصدان وی با ملابرادر مساعد کند، در سفر هفته پیشین نواز شریف(9قوس 1392/ 30 نوامبر 2013)بار دیگر از اندوه خود در مورد ملا برادر محبوس سخن گفت و از زمامدار پاکستان خواست که برادر زندانی اش را از زندان آزاد کند.